راهی نمونده تا خدا

9:07 pm شعر

god

راهی نمونده تا خدا ، باید فقط باور کنم
من نذر کردم بغضمو ، قبل از سحر پر پر کنم
این روزها من مهمونتم ، هستی و من ندیدمت
از چشم من دوری ولی ، من با دلم می بینمت
این روزها عاشقترم ، خط روی دنیا می کشم
نزدیکتر میشی بهم ، هر چی که تنهاتر میشم
راهی نمونده تا خدا ، باید فقط باید باور کنم
من نذر کردم بغضمو ، قبل از سحر پر پر کنم

3 Responses
 1. maryam :

  Date: September 17, 2011 @ 12:30 PM

  khodaya merciiiiiii

 2. Monicca2654 :

  Date: November 11, 2011 @ 1:59 AM

  khodaya merciiiiiii
  +1

 3. hadi :

  Date: December 12, 2011 @ 1:29 PM

  blogeto foooooogooooladast . movafag bashid

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.