راهی نمونده تا خدا

شعر 3 Comments

god

راهی نمونده تا خدا ، باید فقط باور کنم
من نذر کردم بغضمو ، قبل از سحر پر پر کنم
این روزها من مهمونتم ، هستی و من ندیدمت
از چشم من دوری ولی ، من با دلم می بینمت
این روزها عاشقترم ، خط روی دنیا می کشم
نزدیکتر میشی بهم ، هر چی که تنهاتر میشم
راهی نمونده تا خدا ، باید فقط باید باور کنم
من نذر کردم بغضمو ، قبل از سحر پر پر کنم

ماه عسل

شعر 21 Comments

ramazan

بیا تا پیدا شم

تو باش تا من باشم

هنوز می شینم به هوای دیدن تو

تو با این دل کندن

کجا رفتی بی من

بگو نزدیکم به شب رسیدن تو

بیا که رها شم از اینهمه درد

که صدا شم از این شب سرد

که تموم بشه فاصله ها

بیا که من از تو خسته ترم

که من از من بی خبرم

به هوای خونه بیا

بیا تا پیدا شم

تو باش تا من باشم

هنوز می شینم به هوای دیدن تو

تو با این دل کندن

کجا رفتی بی من

بگو نزدیکم به شب رسیدن تو

بیا که رها شم از اینهمه درد

که صدا شم از این شب سرد

که تموم بشه فاصله ها

بیا که من از تو خسته ترم

که من از من بی خبرم

به هوای خونه بیا

بیا تا پیدا شم

نزار تنها باشم

هنوز میشینم به هوای دیدن تو

تو شب رسیدن تو

به هوای دیدن تو

تو شب رسیدن تو

: لینک دانلود آهنگ

Mahe Asal88_www.amh.ir

جدایی

شعر 7 Comments

اگه دستم به جدايي برسه

اونو از خاطره ها خط مي زنم

از دل تنگ تمومه آدم ها

از شب و روز خدا خط مي زنم

اگه دستم برسه به آسمون

با ستاره ها قيامت ميکنم

نمي ذارم کسي عاشق نباشه

ماه و بين همه قسمت ميکنم

وقتي گاهي من و دل تنها مي شيم

حرفهاي نگفتني را ميشه ديد

ميشه تو سکوت بين ما دوتا

خيلي از نديدني ها رو شنيد

قصه جدايي ما آدم ها

قصه دوري ماست از خودمون

دوري من و تو از لحظه عشق

قصه سادگي گمشدمون

همای رحمت

شعر 4 Comments

homaye rahmat

زليلي من شنيدم يا علي گفت

به مجنون چون رسيدم يا علي گفت

خمير خاك ادم را سرشتند

چو بر مي خواست ادم يا علي گفت

مگر اين وادي دارالجنون است

كه هر ديوانه ديدم يا علي گفت

علي را ضربتي كاري نميشد

گمانم ابن ملجم يا علي گفت

مگر خيبر ز جايش كنده مي شد؟

يقين آنجا علي هم ياعلي گفت

دنیا در مقابل تو

شعر 4 Comments

donya dar moghabele to

Home is behinde
خانه در پشت سر است
The world ahead
دنیا در مقابل تو
And there are many paths to tread
و مسیرهای زیادی در پیش رو قرار دارد
Through shadow
از میان سایه ها
To the edge of night
در دل شب تار
Until the stars are all alight
تا که چشمک زنند بر ما ستاره ها
Mist and shadow
مه و سایه
Cloud and shade
ابرو حاله
All shall fade
همه محو شوند
All shall fade
همه محو شوند