مبارز راه روشنایی

9:48 pm اجتماعی

فرامینی وجود دارند که هیچ مبارزی از آن ها تبعیت نمی کند :

اول : در این دنیا رنج ببر تا در آن دنیا خوشبخت شوی .

دوم : انسان هایی که به تفریح می پردازند ؛ کودکند. در تمام لحظات در تنش باش .

سوم : دیگران خیر و صلاح ما را می دانند چون تجربه بیشتری دارند .

چهارم : وظیفه ما شاد کردن دیگران است . باید دیگران را خوشحال کنیم حتی اگر ضرر زیادی متوجه مان شود .

پنجم : ما نباید از جام خوشبختی بنوشیم ؛ ممکن است به آن علاقه مند شویم و نتوانیم همیشه آن را در اختیار داشته باشیم .

ششم : باید تمامی مجازات ها را بپذیریم . ما گناهکاریم .

هفتم : ترس یک هشدار است .ما نمی خواهیم خطر کنیم .

منبع : مبارزان راه روشنایی اثر پائولو کوئیلو

3 Responses
 1. radman :

  Date: February 11, 2009 @ 9:56 AM

  هوم ؟ من با هیچ کدوم موافق نیستم. این کتاب تو خوندی به منم بده

 2. حامد آقا :

  Date: July 5, 2009 @ 12:15 PM

  به به حسین آقا هم که اینجا تشریف دارن

 3. وحیده :

  Date: July 7, 2009 @ 3:43 AM

  از هفتمین فرمانش خیلی خوشم آمد
  هر چی می کشیم از همین هفت فرمانی است که متاسفانه اکثریتمون بهش عمل می کنیم
  خانه جدید شما هم مبارک باشه

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.