ماه عسل

شعر 21 Comments

ramazan

بیا تا پیدا شم

تو باش تا من باشم

هنوز می شینم به هوای دیدن تو

تو با این دل کندن

کجا رفتی بی من

بگو نزدیکم به شب رسیدن تو

بیا که رها شم از اینهمه درد

که صدا شم از این شب سرد

که تموم بشه فاصله ها

بیا که من از تو خسته ترم

که من از من بی خبرم

به هوای خونه بیا

بیا تا پیدا شم

تو باش تا من باشم

هنوز می شینم به هوای دیدن تو

تو با این دل کندن

کجا رفتی بی من

بگو نزدیکم به شب رسیدن تو

بیا که رها شم از اینهمه درد

که صدا شم از این شب سرد

که تموم بشه فاصله ها

بیا که من از تو خسته ترم

که من از من بی خبرم

به هوای خونه بیا

بیا تا پیدا شم

نزار تنها باشم

هنوز میشینم به هوای دیدن تو

تو شب رسیدن تو

به هوای دیدن تو

تو شب رسیدن تو

: لینک دانلود آهنگ

Mahe Asal88_www.amh.ir

جدایی

شعر 7 Comments

اگه دستم به جدايي برسه

اونو از خاطره ها خط مي زنم

از دل تنگ تمومه آدم ها

از شب و روز خدا خط مي زنم

اگه دستم برسه به آسمون

با ستاره ها قيامت ميکنم

نمي ذارم کسي عاشق نباشه

ماه و بين همه قسمت ميکنم

وقتي گاهي من و دل تنها مي شيم

حرفهاي نگفتني را ميشه ديد

ميشه تو سکوت بين ما دوتا

خيلي از نديدني ها رو شنيد

قصه جدايي ما آدم ها

قصه دوري ماست از خودمون

دوري من و تو از لحظه عشق

قصه سادگي گمشدمون